مطالبی از بزرگان

ارسطو        " تمایلات خود را میان دو دیوار محکم  اراده و عقل

حبس کنید . "

 

دهخدا  :   " مشورت با هزار کس کن  و راز خود به یکی مگو . "

 

جبران خلیل جبران  : " آنکه برای کارهای مهم برنامه می ریزد .

همه چیز را به مسائل ساده و کوچک تبدیل می کند . "

/ 0 نظر / 9 بازدید