یک نکته از هزاران

امام علی (ع) : " پرهیز باد تو را از خشم و غضب  که آغازش

نادانی و انجامش ندامت است. "


امام صادق (ع) : " عدالت از عسل شیرینتر .از روغن نرمتر  و 

از مشک خوشبو تر است."


پیامبر اسلام (ص) : " در آبادانی دنیای خود بکوش . گوئی


می خواهی  تا ابد در آن  زندگی کنی . "

/ 0 نظر / 6 بازدید