یک نکته از هزاران

ژان ژاک روسو : " ساده ترین درس زندگی این است :

                                      هرگز کسی را میازار. "

 

آلبرت اینشتین : "  از دیروز بیاموز . برای امروز زندگی کن  و امید

                                            به فردا داشته باش . "

/ 0 نظر / 8 بازدید